ümarlaud

Seletan parajasti kõigile, kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha.
Pildil vasakult paremale: peaingel Reeli, kirjatuvi Marili, manastaja Kaija, väepealik Silver, varalaekur Kaarel, meedium Laura. Seljaga meie poole istub Tanknaine – tema säästab jõudu etenduseks.