Müür

12+, Noortele, Täiskasvanutele
Must Kast

Autor

  • Olivier Tallec

Lavastaja

Dramaturg

  • Marite H. Butkaite

Kunstnik

Helikujundajad

  • Tõnis Kirsipu ja Tanel Siimann

Valguskujundaja

Viipekeele õpetaja

  • Jari Pärgma

Tehniline abi

  • Ade Piht, Kristo Kuusik, Margit Tamm, Ulve Vohla, Oskar Harding, Karl August Tatunts

Projektijuht

Turundus

Laval

EESTI KEELES

On müür.
On inimesed, teine­ teisel pool müüri.
On sõjaolukord, vastasseis, hirm, teadmatus, igavus ja igatsus.
Ometi on mõlemad pooled oma erinevustest hoolimata täiesti ühesugused: kumbki on suures masinavärgis vaid üks väike mutter, kes elab juhiseid järgides päevast päeva sama, igatsevat, ärevil, valmisolekut ja rutiini täis elu, teadmata, et müüri ja teadmatuse taga on teine, täpselt samasugune mutter.
On aeg, mis möödub.
On väikesed rõõmud ja suured pained.
Mille pärast me üldse müüre ehitame?

“Müür” on sõjavastane füüsilise teatri lavastus, mis ühe lihtsa loo ja idee jutustamiseks ei kasuta ühtegi väljaöeldud sõna. Lavale jõuavad kahe rindel viibiva sõduri igatsused ja igapäevaelu teiste väljendusvahendite kaudu: teater seguneb tantsuga, akrobaatika objektiteatriga ning viipekeel muusika ja liikumisega. Oodatud on need, kes kuulevad. Oodatud on need, kes ei kuule.

Pärast iga etendust toimub avatud vestlusring etendusega seotud teemadel. NB! Juhul, kui soovid osaleda vestlusringis ning vajad selleks viipekeeletõlki, palun kontakteeru meiega eelnevalt info@teatermustkast.ee !

Aitäh, Regina Paabo (Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühing), Kaire Papp (Eesti Kurtide Liit) ja Haapsalu Noavabrik.

Autoriõigused: Editions Flammarion, Paris (www.editions.flammarion.com)
Lavastust toetavad Eesti Kultuurkapital ja Tartu linn.
Esietendus 27.03.2016 Tartus, Genialistide Klubis.

IN ENGLISH

A wall.
A person on either side of the wall.
War, opposition, fear, unawareness and boredom.
Despite all the differences both sides are utterly similar: small cogs in a huge clockwork system, day by day following the same dull routine in a life full of yearning, anxiety and waiting; unaware of the similar cog on the other side of the colossal wall and personal ignorance.
Time is passing slowly.
Why do we build walls at all?

“Müür” is an anti-war production of physical theatre, narrating one simple story without any spoken words. The yearnings and everyday life of the two soldiers are shown on stage with different means of expression: theatre in music and movement blending with dance, acrobatics, object theatre and sign language. Welcome are those who can hear. Welcome are those who can not.

ПО-РУССКИ

Стена.
Люди по разные стороны стены.
Военное положение, противостояние, страх, невежество, скука и тоска.
При этом обе стороны совершенно одинаковы, не смотря на различия – каждый лишь маленький винтик в большом механизме, который день за днём, соблюдая предписания, живёт однообразной жизнью, полной тоски, тревоги, ожидания и рутины, не зная, что за стеной и невежеством есть другой, точно такой же винтик.
Время, которое проходит.
Маленькие радости и большие муки.
Почему мы вообще строим стену?

“Стена” – антивоенная физическая постановка, в которой для повествования одной простой истории и идеи не используется ни одного высказанного слова. На сцене чаяния и повседневность двух находящихся на фронте солдат, выраженные при помощи других средств: театр смешивается с танцем, акробатика с объектным театром и язык жестов с музыкой и движением. Ожидаются все, кто слышит. Ожидаются все, кто не слышит.