Lavastuse “Nornide mängud” prooviprotsessi ajal toimusid Genialistide Klubis järgmised tasuta loengud:

7.06 kell 18.00 Tarmo Jüristo „Mis on mäng?“ (Kultuuriteadlase loeng mänguteooriast ja erinevatest lauamängudest üle maailma. Õhtu teises osas oli kõigil osalistel võimalus erinevaid mänge proovida.)
9.06 kell 18.00 Sven Heiberg „Mäng ja tehnoloogia“ (Lavastajaharidusega arvutiteadlase loeng tehnoloogia ja mängude seostest, arvutimängudest ning mängudest virtuaalruumis.)
14.06 kell 18.00 Andrus Org „Mäng ja ulmekirjandus“ (Kirjandusteadlase loeng annab ülevaate ulmekirjandusest ning eriti selle mängulisest osisest. Koolitusosas kujundas grimmikunstnik Margit Lepla koos osalistega mitu ulmetegelast.)
16.06 kell 18.00 Loone Ots „Mäng ja müüt“ (Kirjandus- ja kultuuriteadlase loeng tutvustas müüdi ja mängu suhet. Vanaskandinaavia müüdiainestikku tutvustav loeng kasutas aktiivõppe meetodeid ehk andis aimduse, kuidas käsitleda rahvausundi ainestikku mängulisel moel.)
18.06 kell 11.00-15.00 Lavastaja Jaanika Juhanson ja trupp – töötuba “Mäng ja stsenaarium” (Koos näitlejate ja lavastajaga sai ise mänguliselt järele proovida, kuidas sünnib lavastuse “Nornide mängud” stsenaarium.)

Loengusarja toetas Hasartmängumaksu nõukogu.