LILLI KIRJUTATUD TEOSEID, ARTIKLEID:

Lilli Suburg “Kogutud kirjatööd” – Eesti Raamat andis 2002. aastal välja koguteose, mille kaante vahel on suuresti autobiograafiline “Liina”, lisaks jutustused “Leeni”, “Linda, rahva tütar”, essee “Järele anda ja kindlaks jääda”, mälestusi “C. R. Jakobson”, “Minu kolm sõpra”, “Suburgi perekonna elulugu” ning koostaja Aino Undla-Põldmäe ülevaade-analüüs “Lilli Suburgi elust ja loomingust”.

Lilli Suburg “Maarja ja Eeva ehk Suguluse truudus ja armastus mehe vastu” – see Lilli jutustus on loetav eraldi raamatuna.

Digaris on kättesaadav Lilli Suburgi toimetatud esimene naisteajakiri “Linda: Esimene literatuurlik ja ajakohane ajakiri Eesti naisterahvale” – kuigi digiteeritud on rohkem aastakäike, tasub märkida, et Lilli oli peatoimetajaks aastatel 1887-1892. Ka suurem osa artikleid on peatoimetaja enda kirjutatud.

Lilli Suburg “Minu saatusega võitluskäik” – Lilli pani oma eluloo kaks korda avalikult kirja. Üks neist, algse pealkirjaga “Suburgi perekond”, valmis 1915. aastal ning see ilmus pärast tema surma, aastatel 1923-1924, järjejutuna ajakirjas Eesti Kirjandus. Veidi muudetud pealkirjaga on see lihtsamini ligipääsetav ülalmainitud “Kogutud kirjatöödes”. “Minu saatusega võitluskäik” ilmus ajakirjas Naiste Töö ja Elu 1914. aastal, numbrites 5-9.

Lilli Suburgi päevik on arhiveeritud Eesti Kirjandusmuuseumis, kus sellega on võimalik Eesti Kultuuriloolises Arhiivis tutvuda. Originaalis on päevik saksakeelne ja kirjutatud gooti kirjas, kuid Kirjandusmuuseum on päeviku ka tõlkinud ning digiteerinud, huvi korral on võimalik ka sellele ligi pääseda.

Lilli Suburgi kirjavahetus kaasaegsetega, sh Carl Robert Jakobsoniga, on samuti arhiveeritud Eesti Kirjandusmuuseumis ning EKLA kaudu ligipääsetav.

LILLI KOHTA KIRJUTATUD ARTIKLEID:

Eve Annuk “Taasavastatud Lilli Suburg” – Ariadne Lõng, 2003

Eve Annuk “Sissevaade Lilli Suburgi ajakirjanduslikku tegevusse” + Lilli Suburgi artikkel “Emancipiert!” – Ariadne Lõng, 2004

Eve Annuk “Lilli Suburgi kuvand eesti kirjandusloos” + katkeid Lilli päevikust – Ariadne Lõng, 2008

Eve Annuk “Autobiograafia kui “tõe” diskursus. Lilli Suburgi “Minu saatusega võitluskäik” – Methis vol 4, nr 5-6, 2010

Eve Annuk “Sooküsimus eesti ajakirjanduses 19. sajandi lõpul ja Lilli Suburgi uus naine” – Ariadne Lõng, 2012

Eve Annuk “Haigused ja igatsused. Lilli Suburgi käänuline tee” – Keel ja Kirjandus 2016/7 

Eve Annuk “Lilli Suburgi artiklist “Paarrahvas ja üksikud””, artikkel ise – Ariadne Lõng, 2017-2018

Eve Annuk “Soolistatud rahvuslus Lilli Suburgi jutustuses “Liina”” – Mäetagused 81, 2021/12

Aino Undla “Uusi andmeid Lilli Suburgist” – Eesti Kirjandus 1935/08

Aino Undla-Põldmäe “Lilli Suburg ja tema ajakiri “Linda”” – Keel ja Kirjandus 1966/8

Eva Einasto “Lilli Suburg pedagoogina” – raamatus “Eesti kooli ja pedagoogilise mõtte ajaloo küsimusi” 

LILLIST JA TEISTEST TÄHTSATEST NAISTEST:

Piret Karro “150 aastat eesti feminismi” – Vikerkaar 2022

Sõltumatu feministlik organisatsioon Feministeerium

Imbi Paju “Ka Eesti vajaks võrdõiguslikkuse päeva ehk teadvustamata Lilli Suburg” – err.ee, 19.3.2013

Imbi Paju “Meie soolise võrdsuse lipulaevad on Lilli Suburg, Hugo Treffner ja Carl Robert Jakobson” – kultuur err.ee, 1.2.2012

Evelin Tamm “Reisik ja Suburg – eesti esimesed feministid” – kultuur.err.ee, 7.2.2017